Llei Orgànica de la Defensa Nacional

Written by Centre Delàs on . Posted in Estat espanyol


Ley Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la Defensa Nacional, BOE 18/11/05.

Veure informe aquí.