Observatori sobre desarmament, comerç d'armes, conflictes armats i cultura de pau
joomla templates top joomla templates template joomla

Mapa Interactiu: Armes europees i Refugiats

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Estadístiques

Visual Cat

Botò CAT

 

 

Mapa Interactiu 'Armes europees i Refugiats'

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és visibilitzar la relació entre les exportacions europees d’armament i els fluxos de refugiats i desplaçats interns, amb la finalitat de determinar si existeix alguna responsabilitat directa o indirecta dels Estats membres de la UE respecte a les situacions d’inseguretat i violència que porten a milions de persones cada any a fugir de les seves llars.

Un segon objectiu d’aquesta eina és mostrar la (ir)responsabilitat en l’autorització o exportació realitzada d’armament europeu i en el seu respecte per la legislació existent a tal efecte, seguint els paràmetres comuns de la UE que estableix la Posició Comuna 2008/944/PESC del 8 de desembre de 2008, que estableix 22 categories que inclouen municions, armes lleugeres, aeronaus i vaixells de guerra, vehicles de transport militar i tot tipus de tecnologia amb finalitats militars. A partir dels criteris establerts en aquesta Posició Comuna, es pot determinar la relació entre la legislació europea sobre exportacions d’armament i les situacions que generen la inseguretat per la que es produeixen aquests moviments forçats de població.

DADES

En el mapa es presenten, sobre un període donat (un o varis anys, en funcció de la selecció realitzada), el volum de les exportacions d'armes autoritzades i realitzades pels països de la Unió Europa entre 2003 i 2015 indicant les categories d’armes en qüestió, a països amb un nombre rellevant de persones refugiades i de desplaçats interns durant el període d’estudi, segons la base de dades de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes (ENAAT) i els informes anuals “Tendencias Globales” de ACNUR que analizan el desplazamiento forzado en todo el mundo.

La visualització de dades incorpora si el país receptor d’armanent seleccionat està en situació de conflicte armat i/o tensió durant el període, segons les variables dels informes anuals “Alert!” de l’Escola Cultura de Pau sobre conflictes, drets humans i Construcció de Pau. La rellevància d'aquesta variable en la selecció és que segons el criteri 3 de la Posició Comuna PESC / 944/2008 s'estableix que no s'haurien d’autoritzar llicències d'exportació de material de defensa a països en tensió o conflicte armat.

Les dades poden visualitzar-se en format taula, gràfic i mapa, i són descarregables en diferents formats.

 

COM UTILITZAR LA VISUALITZACIÓ DE DADES:

Per a la seva utilització ha de fer servir el cercador de país receptor d’armament o bé clicar en el mapa per a seleccionar el país, i ha de seleccionar el tipus d’exportacions d’armes i el període o any que es vol estudiar.

Passos a seguir per a una correcta visualització:

1r: Seleccionar el país receptor d’armament europeu tecleant en el cercador o desplaçant el ratolí directament en el mapa.

2n: Activar el botó d’Exportació d’armes autoritzades i/o el botó d’Exportacions d’armes realitzades, deixant aparèixer el llistat de països exportadors de la UE per ordre de volum d’armes.

3r: Escollir un any o un període sencer en el cursor a sota del mapa.

4t: Apareixeran els resultats amb diferents representacions gràfica i numèrica:

- Mapa posant de relleu els països exportadors d’armes de la Unió Europea i els països receptors d’armament, incloent el país seleccionat, en color grana, durant el període escollit.

- Gràfic integrant les 3 variables estudiades: Valors de les exportacions d’armes autoritzades i realitzades; Nombre de persones refugiades i desplaçats interns; Situació de tensió i/o conflicte armat durant el període o any seleccionat.

- Taula del valor en euros de les exportacions totals autoritzades i realitzades d'armes europees, el nombre de refugiats i de desplatas interns, per any al país seleccionat, descarregable en format CSV i HTML.

- Taula Rànquing dels països europeus que més armes exporten al país seleccionat, indicant el valor de les exportacions d’armes autoritzades i realitzades, per any i per país exportador, descarregable en format CSV i HTML.

 

Col·labora amb:

sipri

És membre de:

aipazenaatipbwar-resisters
lafedecmciansaican
killer-robots inewgcoms

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Adreça: Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol - despatx 9)
08001 Barcelona SPAIN
Tel: +(34) 93 441 19 47
Email: info@centredelas.org