Investigadores i col.laboradores

El Centre Delàs compta amb un grup d’entre 30 i 40 voluntàries que realitzen tasques de recerca, anàlisi i incidència i que conformen el grup de treball del Centre Delàs. Aquest grup està composat per un conjunt d’investigadores amb una llarga experiència, així com de noves incorporacions, les col·laboradores, amb l’objectiu de realitzar una tasca de seguiment de l’actualitat en les qüestions de desarmament, militarisme, pau, conflictes, seguretat i armamentisme i de formació continua entre els seus membres.

Un breu CV d’algunes de les investigadores i col·laboradores permanents es pot trobar a continuació. Si desitgen contactar-les per qualsevol consulta o entrevista poden posar-se en contacte amb el Centre Delàs.