Posició Comú 2008 - Exportacions d'armes

Escrit per Centre Delàs on . Posted in UE


POSICIÓN COMÚN 2008/944/PESC DEL CONSEJO

firmada el 8 de desembre de 2008; es defineixen les normes comuns que regeixen el control de les exportacions de tecnologia i equips militars.

Veure informe aquí.