Tomàs Gisbert

Escrit per Centre Delàs on . Posted in Uncategorised

Tomas GisbertDiplomat en Estudis Empresarials i investigador del Centre Delàs. Les seves àrees de treball es centren en l’estudi del militarisme, l’armamentisme, i les polítiques de seguretat i defensa.

  • Publicacions destacades: L'OTAN, una amenaça global (Icaria, 2010), Els conflictes pel control de la terra. El cas dels agrocombustibles (Universitat de la Pau de Sant Cugat, 2009) i Atlas del militarismo en España 2009 (Icaria, 2009).
  • Línies d'investigació: forces armades, militarisme