Mapa interactiu “La indústria militar espanyola”

L’objectiu d’aquest mapa interactiu és visualitzar les empreses que fabriquen armes, materials o components d’armes, i serveis que subministren al Ministeri de Defensa espanyol o es destinen a l’exportació. En aquest mapa només es mostren les empreses més rellevants que trobem a Espanya. 

El Ministeri de Defensa d’Espanya té unes 500 empreses subministradores de béns i serveis. Aquest mapa mostra les empreses més importants de producció militar, considerant com a tals armes, béns i serveis que tenen una funció militar; i s’han descartat totes aquelles que subministren serveis de caràcter domèstic (*càtering, neteja, energia, etc.). S’ha aplicat una discriminació en funció de la facturació militar, mostrant solament aquelles empreses que mostren vendes superiors a un milió d’euros anuals, les quals estan marcades en color vermell. La resta d’empreses es mostren en color groc i són de menor rellevància.Amb el suport de: